Партньори

Основни партньори в дейноста на "Противопожарна сигурност и АДР-консулт са веригите Shell Хасково, Opet-Aygas, Евро Ойл Гълъбово. Стил-Ойл, Гюсеф и още 45 бензиностанции на територията на Хасковски,Старозагорски, Пловдивски и Кърджалийски области.

На обектно обслужване са Финтекс-ООД, АБ-ООД ГЛОБАЛ- ООД, СТАРТЕКС-ООД, Визион ООД и редица други по-малки фирми от Хасково и региона.

Фирмата оказва помощ в контрола на НОВОТО СТРОИТЕЛСТВО на две Надзорни фирми от Хасково, а именно "ЛИЯ"-ООД и "Агроводинвест" ЕООД. От лятото на 2007 година в партньорство с "ПИССАТ ООД" Старазагора се извършва сервиз на 35 пожароизвестителни инсталации на БТК райои Кърджали.

Съвместно с инж.Иван Бончев се извърши проект за "Пожарогасителна инсталация" на фирма "Реа" Хасково. Предстои монтаж.

 

 

 

   Billa - Bulgaria
 
   Shell - Bulgaria
 
   Astaldi - Bulgaria
 
   Duvetika - Bulgaria
 
   BTK
 
   Електроснабдяване Хасково
 
   Technomarket
   http://www.technomarket.bg/
   Планета Пайнер
 
   Redis
 
   Бялтекс ООД
 
   Хотел Сити
 
   Детелина ООД